Kvetné vzorce.sk

Všetko o kvetných vzorcoch

Kvetný vzorec: čeľaď Kapustovité (Brassicaceae)


Vysvetlenie kvetného vzorca:

kvet je obojpohlavný, môžeme ho rozdeliť na 2 rovnaké časti viac než jednou rovinou súmernosti (súmerný kvet), má kvetné obaly rozlíšiteľné na kalich a korunu (heterochlamydeický kvet), má spolu 4 kališné lístky (usporiadané v 2 kruhoch po 2), má 4 korunné lupienky, má spolu 6 tyčiniek (usporiadaných v 2 kruhoch), piestik je tvorený z 2 plodolistov, ktoré sú navzájom zrastené, semenník je vrchný

UPOZORNENIE: Toto vysvetlenie je generované našim automatickým systémom na rozpoznávanie významu kvetných vzorcov (v. 1.0 beta). Z tohto dôvodu vysvetlenie kvetného vzorca nemusí byť úplne presné a môže obsahovať chyby (nesprávny slovosled, ignorovanie niektorých kvetných symbolov apod.).

Typ: všeobecný, úplný

ZDROJ: BARANEC, T. - POLÁČIKOVÁ, M. - KOŠŤÁL J.:Systematická botanika. Prvé prepracované vydanie. Nitra : SPU. 2004. s. 62. ISBN 80-8069-453-2.

Posledná zmena: Andrej Hudec, 10.11.2008

Chcete kvetný vzorec upravovať, meniť veľkosť a typ písma, exportovať cez schránku do akejkoľvek aplikácie?

Tak neváhajte a nainštalujte si aplikáciu KVETNÉ VZORCE

Viac informáciíCopyright © 2008-2009   |   Všetky práva vyhradené   |   Zásady ochrany osobných údajov   |   Zlatý retriever   |   Denisa Bogdalíková